තාරාදේවී Tharadevi 18

1987 වසරේ දී ජාතික රූපවාහිනියෙන් විකාශය වූ තාරාදේවී ටෙලිනාට්‍යය ලූෂන් බුලත්සිංහලයන්ගේ විශිෂ්ඨතම ටෙලි නිර්මාණය වේ. එම වසරේදී පැවැත්වූ විජය රූපවාහිනී සම්මාන උළෙලේ දී නිර්දේශිත සම්මාන 11න් 9ක් ම මෙම ටෙලිනාට්‍යයට හිමිවීම ඊට නිදසුන් වේ.

Loading...

Related Videos