තාරාදේවී Tharadevi 19 End

1987 වසරේ දී ජාතික රූපවාහිනියෙන් විකාශය වූ තාරාදේවී ටෙලිනාට්‍යය ලූෂන් බුලත්සිංහලයන්ගේ විශිෂ්ඨතම ටෙලි නිර්මාණය වේ. එම වසරේදී පැවැත්වූ විජය රූපවාහිනී සම්මාන උළෙලේ දී නිර්දේශිත සම්මාන 11න් 9ක් ම මෙම ටෙලිනාට්‍යයට හිමිවීම ඊට නිදසුන් වේ.

Loading...

Related Videos